לשיחה עם יועץ משכנתאות

טאבו

תוכן עניינים

ריבית בנק ישראל

ריבית הפריים 6.00%
ריבית בנק ישראל 4.50%
מעודכן אפריל 2024

מדד תשומות הבנייה

מדד תשומות
130.20 (0.3+)

 מחודש מרץ 2024
מעודכן אפריל 2024

לייעוץ ראשוני ללא תשלום

חדש בבלוג שלנו
חדש באתר אטוס

מה זה טאבו

טאבו היא רשות המנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל שתפקידה הוא לרשום ולתעד את הנכסים בישראל. לשכות רישום המקרקעין נמצאות במספר ערים, בתל אביב, בירושלים, בבאר שבע, בחיפה, בנתניה, בפתח תקווה, בחולון, בנצרת וברחובות .

הלשכות לרישום מקרקעין כפופות למשרד המשפטים והן מאפשרות לכל רוכש או חוכר קרקעות ונכסים להירשם כבעלים של הנכס ובכך הן מספקות הגנה על זכויות הציבור בנכסי מקרקעין.

טאבו – מושגים שחשוב להכיר

נסח טאבו 

נסח טאבו זהו מסמך משפטי הכולל את כל המידע על נכסי המקרקעין. בנסח הטאבו מופיע מידע על בעלי הזכויות של הנכס, מהות הזכויות של הבעלים בקרקע , תיאור המקרקעין, מידע על שיעבוד ופעולות נוספות, אם יש.

יש שלושה סוגים של נסח טאבו:

  • נסח רגיל – זהו נסח המכיל את המידע על חלקת הקרקע או על הדירה בבניין משותף.
  • נסח היסטורי – נסח המכיל מידע מלא על הנכס כולל רישומים שבוטלו.
  • נסח מרוכז – נסח הכולל את פרטי הרישום על כל הדירות בבניין המשותף – בניין הכולל לפחות שתי דירות ואשר רשום בפנקס הבתים המשותפים. 

בנסח הרישום של לשכת המקרקעין רשומים גם חלקים אשר משויכים לנכס הראשי כמו גינות, מחסנים או מקומות חניה. 

פנקסי מקרקעין 

פנקסי מקרקעין אלו הפנקסים הכוללים את רישום כל המקרקעין הנמצאים בתחומי המדינה.

פנקסי המקרקעין כוללים שלושה סוגים של פנקסים:

  1. פנקס השטרות – בפנקס זה רשומים כל נכסי המקרקעים  הלא מוסדרים, נכסים שעדיין לא עברו תהליך של הסדר זכויות קניין בהתאם לחוק.
  2. פנקס הזכויות – בפנקס זה רשומים כל נכסי השטרות המוסדרים אשר עברו תהליך של הסדר זכויות.
  3. פנקס הבתים המשותפים – פנקס שבו רשומות הזכויות בנכסים הרשומים כבתים משותפים, כולל מקרקעין מוסדרים ומקרקעין שאינם מוסדרים.

חשוב לדעת: הרישום בפנקסי השטרות של המקרקעין שאינם מוסדרים מהווה, בהתאם  לחוק, ראייה לתוכנו.

לאחר הסדר הזכויות במקרקעין הרישום בפנקס השטרות מתבטל והזכויות נרשמות מחדש בפנקס הזכויות.

זכות מקרקעין

החוק מגדיר זכות במקרקעין כבעלות או חכירה לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנים. זכות המקרקעין מאפשר לבעל הזכות לעשות שימוש בקרקע מתוקף בעלות או מתוקף הסכם חכירה.

בעלות

החוק קובע כי בעלות על הקרקע מאפשרת לבעל המקרקעין להחזיק בו, להשתמש בו או לעשות כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות החוק או להסכם.

חכירה וחכירה לדורות 

החוק מגדיר מהי חכירה ומהי חכירה לדורות וקובע שזכות החכירה מקנה אפשרות לשימוש זמני בקרקע כנגד תשלום התמורה.

משכנתא 

משכנתא זהו שעבוד של מקרקעין לטובת גורם אחר, בדרך כלל לאחר קבלת הלוואה מהבנק. השעבוד נרשם כהערת אזהרה בטאבו ולאחר החזר ההלוואה הוא יימחק.  משכון הקרקע אינו פוגע בזכות של בעל הקרקע להחזיק בקרקע. 

זיקת הנאה 

 החוק קובע כי זיקת הנאה היא שעבוד הקרקע להנאה, אך ללא הזכות להחזיק במקרקעין .

הערת אזהרה בטאבו 

הערת אזהרה היא הערה אשר נרשמת במרשם המקרקעין. הערת אזהרה מעידה על קיום של התחייבות בכתב של בעל הזכות במקרקעין או בעל הקרקע לעשות במקרקעין עסקה או להימנע מלעשות בו עסקה.

אחרי שנרשמה הערת אזהרה וכל עוד היא לא נמחקה, אי אפשר לרשום במרשם המקרקעין עסקה אחרת אשר סותרת את תוכן ההערה.

נכסים לא רשומים

ישנם מספר מצבים שבהם הנכסים לא רשומים במרשם המקרקעין בדרך כלל מהסיבות הבאות:
חברת הבנייה עדיין לא סיימה את תהליך הרישום בטאבו.
שלב הפרצלציה נמצא עדיין בעיצומו. (תהליך הפרצלציה הוא תהליך של איחוד וחלוקה של שטח מסוים למספר חלקות). 

icon

טאבו היא רשות שתפקידה לרשום ולתעד את הנכסים בישראל.

icon

נסח טאבו זהו מסמך משפטי הכולל את המידע על נכסי המקרקעין.

icon

חכירה הוא הליך שמקנה אפשרות לשימוש זמני בקרקע כנגד תשלום

איתי כהן - בעלים ATUS

נכתב על ידי איתי כהן
מומחה למשכנתאות כבר למעלה מ-10 שנים
יודע לבנות תיק משכנתאות מנצח עבור כל לקוח, ייעוץ ראשוני ללא עלות וללא התחייבות