לשיחה עם יועץ משכנתאות

חוזה חכירה

תוכן עניינים

ריבית בנק ישראל

ריבית הפריים 6.00%
ריבית בנק ישראל 4.50%
מעודכן אפריל 2024

מדד תשומות הבנייה

מדד תשומות
130.20 (0.3+)

 מחודש מרץ 2024
מעודכן אפריל 2024

לייעוץ ראשוני ללא תשלום

חדש בבלוג שלנו
חדש באתר אטוס

מה זה חוזה חכירה?

חכירה זהו מצב שבו החוכר מקבל בעלות על מקרקעין או על נכס נדל"ני לתקופת זמן הנקבעת מראש תמורת דמי חכירה. רוב הסכמי חכירה נעשים במקרים של חכירת קרקעות והזכויות של החוכר זהות, בדרך כלל, לזכויות של בעל הנכס.

חוזה חכירה הוא חוזה שנחתם בין המחכיר לבין החוכר כאשר המחכיר הוא בעל הזכות במקרקעין והחוכר הוא הגורם המעוניין לקבל זכויות במקרקעין. חוזה החכירה מעיד כי החוכר הופך להיות לתקופה זמנית בעל הזכויות בקרקע.

חוזה החכירה מפרט את תנאי החכירה. בחוזה מובהר כי המחכיר מחכיר את המקרקעין לאדם או לקבוצת אנשים לפרק זמן אשר מצוין בחוזה, בדרך כלל לתקופה של מעל חמש שנים ועד לעשרים וחמש שנים. חכירה לפרק זמן של מעל לעשרים וחמש שנים נקראת חכירה לדורות. 

למעשה, ההבדל בין חכירה לבין השכרה הוא בפרק הזמן הארוך של החכירה, פרק זמן המאפשר לחוכר להשתמש בקרקע בהתאם לצרכיו בתקופת החכירה, ובתשלום דמי החכירה. בעוד שאת דמי השכירות אנו משלמים אחת לחודש או אחת לתקופה קצרה אחרת, את דמי החכירה אנו משלמים מראש.

בישראל רוב האדמות נמצאות בבעלות של מנהל מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל או הרשות לפיתוח. מסיבות שונות ארגונים אלו אינם מוכרים את הקרקעות שבבעלותם, אלא מחכירים אותן לתקופה ארוכה כאשר הקרקע נשארת בבעלות של אחד מהגופים הממשלתיים הנ"ל. 

 

אגרת מנהל

אגרת מנהל היא אגרה שאותה יש לשלם למנהל מקרקעי ישראל  כאשר מוגשת בקשה לקבלת שירות עבור אחד או יותר מהשירותים הבאים:

  • קבלת אישור זכויות לנכס – אישור אשר מעיד על זכויות בקשר למקרקעין בישראל המבוססות על תיק הזכויות המתנהל במנהל מקרקעי ישראל וזכויות החכירה שלהן אינן רשומות בפנקסי המקרקעין.
  • מידע מוקדם – מידע אשר ניתן למי שמבקש מידע באשר לגובה תשלום דמי הסכמה, לגובה תשלום דמי היתר או דמי היוון או לתשלומים שיידרשו לביצוע עסקה עם מנהל מקרקעי ישראל.
  • פלט מחשב – פלט מחשב בדבר זכויות שרישום הפרטים שלהן מתנהל במנהל מקרקעי ישראל. פלט המחשב מופק ממאגר המידע על פי בקשה.
  • בקשה לביצוע עסקה פטורה ממכרז, לדוגמה, פיצול מגרש, שינוי ייעוד קרקע וניצול או הקצאה חדשה.
  • ערעור על קביעת ערך קרקע למגורים. 
  • אישור זכויות לנכס.

 

מי הם הגופים אשר פטורים מתשלום אגרת מנהל?

מוסדות לאומיים

 קרן קיימת לישראל וחברת הימנותא בע"מ פטורות מתשלום של אגרות אישור זכויות ופלט מחשב.

מדינות חוץ

המנהל של מנהל מקרעי ישראל רשאי בהתאם להמלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, להעניק פטור מאגרות, מכולן או מחלק מהן, למדינת חוץ, אך בתנאי שאותה המדינה  גם גומלת כך לישראל וממלאה אחרי אחד מהתנאים הבאים:

המקרקעין משמשים או מיועדים לשמש למשרד, למקום מגורים של חברי הסגל הדיפלומטי או למקום מגורים לנציגות הקונסולרית של מדינת החוץ וצוות העובדים שלה.

המקרקעין וההכנסות מהם מיועדים לצורכי תרבות, לצורכי דת, חינוך, מדע או לטיפול רפואי.

icon

חוזה חכירה הוא חוזה שבו החוכר מקבל בעלות על מקרקעין או על נכס נדל"ני לתקופת זמן הנקבעת מראש תמורת תשלום.

icon

אגרת מנהל היא אגרה שאותה משלמים למנהל מקרקעי ישראל בשביל אחד מהשירותים הבאים: קבלת אישור זכויות לנכס, מידע מוקדם, פלט מחשב, בקשה לביצוע עסקה פטורה ממכרז, ערעור על קביעת ערך קרקע למגורים, אישור זכויות לנכס.

icon

מוסדות לאומיים, מדינות חוץ.

איתי כהן - בעלים ATUS

נכתב על ידי איתי כהן
מומחה למשכנתאות כבר למעלה מ-10 שנים
יודע לבנות תיק משכנתאות מנצח עבור כל לקוח, ייעוץ ראשוני ללא עלות וללא התחייבות